מצודות על משלי א ל

מצודת דוד

"לא אבו" - לא רצו לשמוע עצתי.

"נאצו" - בזו התוכחה.

מצודת ציון

"נאצו" - הוא לשון מושאל על הבזיון, וכן (שמואל א ב): "כי נאצו האנשים את מנחת ה'".