מצודות על משלי א כט

מצודת דוד

"תחת" - בעבור אשר שנאו דעת.