קטע:מצודות על משלי א כח

מצודת דוד

"אז" - בבוא הצרה.

"יקראונני" - יקראו אלי.

מצודת ציון

"ישחרנני" - ענין דרישה, כמו (משלי ז): "לשחר פניך".