קטע:מצודות על משלי א כז

מצודת דוד

"בבוא" - בעת בוא לכם פחד כחושך, ואידכם כרוח סערה;

ולתוספת ביאור אמר: בבוא עליכם צרה וצוקה.

מצודת ציון

"כשואה" - כחושך, כמו (איוב ל): "אמש שואה ומשואה".

"יאתה" - ענין ביאה, כמו (איוב לז): "מצפון זהב יאתה".