קטע:מצודות על משלי א כו

מצודת דוד

"גם אני" - לכן גם אני לא אחוס עליכם, ואשחק בבוא אידכם.

מצודת ציון

"באידכם" - ענין צער ומקרה רע, כמו (איוב לא): "הלא איד לעול".