קטע:מצודות על משלי א כה

מצודת דוד

"ותפרעו" - בטלתם עצתי, ולא רציתם לקבל תוכחתי,

מצודת ציון

"ותפרעו" - ענין בטול והשבתה, כמו (שמות ה): "למה משה ואהרן תפריעו וגו'".

"לא אביתם" - לא רציתם.