מצודות על משלי א כג

מצודת דוד

"לתוכחתי" - לשמוע תוכחתי.

"אביעה" - הלא אדבר לכם רוח פי, ר"ל, הלא אני מזהיר לכם בכל עת.

"אודיעה וגו'" - כפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"אביעה" - אדבר ,כמו (תהלים יט): "יביע אומר".