מצודות על משלי א כ

מצודת דוד

"חכמות" - הלא כל חכמה מהחכמות תכריז בחוץ, במקום פרסום.

מצודת ציון

"תרונה" - ענין הכרזה והשמעת קול, כמו (מלכים א כב): "ויעבור הרנה במחנה".