פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כל הון" - הן נמצא אצלו כל הון יקר,

ואת בתינו נמלא מהשלל אשר נקח ממנו.