מצודות על משלי א יא

מצודת דוד

"לדם" - לשפוך דם.

"נצפנה" - נסתר לארוב על דם נקי, לשפוך חנם על לא חמס בכפו; וכפל הדבר במילים שונות כדרך המליצה ולהתמדת הפתוי.

מצודת ציון

"נארבה" - נשב במארב לארוב.

"נצפנה" - ענין הסתר.