קטע:מצודות על משלי א י

מצודת דוד

"אם יפתוך" - ללכת אחר דעתם.

"אל תבא" - אל תרצה.

מצודת ציון

"יפתוך" - מלשון פיתוי והסתה.

"תבא" - ענין רצון, כמו (דברים כה): "לא אבה יבמי".