מצודות על משלי א טז

מצודת דוד

"לרע ירוצו" - רוצה לומר, עם כי לא ניכר לעין שהדרך הזה הוא רע, מכל מקום סוף כוונתם על הרעה,

וימהרו לשפוך דם כאשר תמצא ידם.