פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בדרך אתם" - רוצה לומר בדרך אשר אתם, אשר הם הולכים בה, שלא תלמוד ממעשיהם.

"מנתיבתם" - מהדרך שהם הולכים בה.