פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב כ ח

מצודת דוד

"מה אות" - רצה לומר מה מאד יחשב לאות גדול ונפלא כאשר ירפאני ה' מכל מכאוב החלי ואעלה ביום השלישי אל בית ה'

מצודת ציון

"מה אות" - מלת מה יורה על גודל הדבר וחשיבותו כמו (תהלים ח ט)מה אדיר שמך

"אות" - מופת