קטע:מצודות על מלכים ב כ ז


מצודת ציון

"דבלת תאנים" - הם התאנים הנדרסים יחד

"השחין" - מין נגע שנחלה על ידה וכן (שמות ט ט) לשחין פורח אבעבועות

"ויחי" - ענין רפואה כמו (יהושע ה ח)עד חיותם