קטע:מצודות על מלכים ב כה כג

מצודת דוד

"וישמעאל וגו'" - גם ישמעאל וגו' באו אליו עם אנשיהם

"אל גדליהו המצפה" - מקום מושב גדליהו

"והאנשים" - אשר היו עמהם

מצודת ציון

"החילים" - צבאות עם