קטע:מצודות על מלכים ב כה יד

מצודת דוד

"אשר ישרתו בם" - העשוים לעבוד ולשרת בהם בבית המקדש

מצודת ציון

"הסירות" - הקדרות

"היעים" - המכבדות והמגרפות עשויים לגרוף בהם הדשן

"המזמרות" - כלי זמר

"הכפות" - הבזיכים