קטע:מצודות על מלכים ב כה טו

מצודת דוד

"אשר זהב זהב וגו'" - רצה לומר בין של זהב בין כסף הכל לקח

מצודת ציון

"המחתות" - כלים לחתות בהן האש

"המזרקות" - הספלים