קטע:מצודות על מלכים ב כה ג

מצודת דוד

"בתשעה לחודש" - (בירמיהוו נב ו) נאמר בחודש הרביעי