קטע:מצודות על מלכים ב י לג

מצודת דוד

"מערוער וגו'" - מן ערוער הכה עד סוף הגבול

"והגלעד" - עיר הגלעד היתה מטרפולין לכל ארץ הגלעד ואמר מלבד שהכה ארץ הגלעד כמו שנאמר למעלה הכה גם עיר המטרפולין שלה

"מזרח השמש" - לצד המזרח הכה את כל ארץ הגלעד וגו'