קטע:מצודות על מלכים ב י יח

מצודת דוד

"אחאב עבד את הבעל מעט" - כאומר והנה בעבור זה באה הרעה על ביתו