קטע:מצודות על מלכים ב י יד

מצודת דוד

"בית עקד" - העומד בבית העקד

"וישחטום" - כי גם המה היו מבית אחאב