קטע:מצודות על מלכים ב י יב

מצודת דוד

"הוא בית עקד" - כשבא לבית עקד הרועים אשר עמדה בדרך

מצודת ציון

"בית עקד הרועים" - בית שהרועים גוזזים בו הצאן ולפי שהדרך לעקדם ולקושרם בעת הגזיזה קרוי עקד מלשון (בראשית כב ט)ויעקוד את יצחק