קטע:מצודות על מלכים ב י טז

מצודת דוד

"בקנאתי" - במה שאקנא קנאת ה' להנקם מבית אחאב ועובדי הבעל

מצודת ציון

"בקנאתי" - ענין נקימה כמו (במדבר כה יא)בקנאו את קנאתי