פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יט לא

מצודת דוד

"קנאת ה'" - כי יקנא לשמו אשר חרף רבשקה וסנחריב

"כי מירושלים וגו'" - רצה לומר ירושלים תהיה השארית להנצל מיד סנחריב וכן ופליטה מהר ציון וכפל הדבר במלות שונות