פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יט ל

מצודת דוד

"שורש למטה" - רצה לומר יהיו ממולאים בכל טוב כהאילן הנטוע במקום רטוב שמוסיף שורש למטה ומרבה לעשות פרי למעלה