פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יט כה

מצודת דוד

"ותהי" - אתה תהיה למקל מרדות להחריב ערים בצורות לעשותם שממה וגלים מצמיחים נצים ופרחים

"עתה הביאתיה" - אני הבאתי עתה את הדבר על ידך

"ויצרתיה" - ואני יצרתי את הדבר הזה וכפל הדבר במלות שונות

"למרחוק" - מזמן רחוק

"אותה" - את הגזירה הזאת עשיתי מימים קדמונים

מצודת ציון

"להשות" - מלשון שאיה ושממון כמו (איוב ל ג)אמש שואה ומשואה

"גלים" - הוא כענין תל

"נצים" - פרחים כמו (שיר השירים ז יג)הנצו הרמונים