פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יט טו

מצודת דוד

"הכרובים" - שעל הכפורת אשר על הארון וכאומר ואיך אם כן תמסור בידו את ירושלים ויבאו הכרובים ביד צר