פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יח לז

מצודת דוד

"קרועי בגדים" - על ששמעו דברי רבשקה המחרף ומגדף כלפי מעלה להדמותו לאלהי עמי הארצות