פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יז טז

מצודת דוד

"ויעשו להם מסכה וגו'" - יצקו לעצמם העגלים

מצודת ציון

"מסכה" - ענין יציקת מתכת כמו (ישעיהו מ יט)הפסל נסך חרש