קטע:מצודות על מלכים ב יז ט

מצודת דוד

"עד עיר מבצר" - רצה לומר בכל מקום כקטן כגדול

"ממגדל נוצרים" - אף במגדל שעומדים בו הצופים וקוראם נוצרים כי על ידם נשמרים בני העיר

"ויחפאו" - אמרו בסתר על ה' דברים שאינם ראוים לאומרן כי כחשו בידיעתו והשגחתו וכמו שנאמר (יחזקאל ח יב) כי אומרים אין ה' רואה אותנו עזב ה' את הארץ ונאמר (ישעיהוו כט טו) הוי המעמיקים מה' לסתיר עצה וגו'

מצודת ציון

"ויחפאו" - מלשון חפוי וכסוי ורוצה לומר הסתירו כדבר המכוסה

"כן" - ראוי והגון כמו (שופטים יב ו) ולא יכין לדבר כן