פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יז ח

מצודת דוד

"ומלכי ישראל" - מלת בחוקות עומדת במקום שתים וכאלו אמר ובחוקות מלכי ישראל אשר עשו לעבודת גלולים

מצודת ציון

"הוריש" - גירש