קטע:מצודות על מלכים ב יז ב

מצודת דוד

"רק לא וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (גיטין פח א) שבטל השומרים שהושיב ירבעם לבל יעלו לירושלים ברגלים