קטע:מצודות על מלכים ב יד א

מצודת דוד

"בשנת שתים" - אף כי יואש מלך ב' שנים בחיי אביו מכל מקום חשבון ימי מלכותו התחילו אחרי מות אביו והוא בל"ט ליואש מלך יהודה ויואש מלך מ' שנה וכלו בתחילת השנה השנית ליואש מלך ישראל ואז מלך אמציה