פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יג ד

מצודת דוד

"כי ראה וגו'" - ולולי זאת לא היתה תפלתו כדאי להתקבל

מצודת ציון

"ויחל" - ויתפלל

"לחץ" - דחק