קטע:מצודות על מלכים ב יב כא

מצודת דוד

"היורד סלא" - העומדת בדרך היורד אל סלא