פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב יב ז


מצודת ציון

"בדק" - מקום השבר והרעוע יקרא בדק כי מהצורך לבדוק ולחפש אחריו כמו (יחזקאל כז ט)מחזיקי בדקך