קטע:מצודות על מלכים ב יב ד

מצודת דוד

"רק הבמות" - במות יחיד לשמים ואסור הוא משנבנה הבית