קטע:מצודות על מלכים ב יא יג

מצודת דוד

"קול הרצין העם" - קול מרוצת העם וכאילו אמר קול העם הרצין