מצודות על מלכים ב יא ז


מצודת דוד

"ושמרו" - יוצאי השבת ישמרו בבית ה' בעבור המלך

"ושתי הידות בכם" - שני שלישים בשומרי המלך יהיו כל אנשי יוצאי השבת על כי המה פנוים הם מעבודת המקדש כי באו במקומם באי השבת והמה יעבדו עבודת המקדש ולזה לא יוכלו הם כולם לשמור על המלך כי אם מחציתם

מצודת ציון

"הידות" - החלקים כמו (בראשית מז כד) וארבע הידות