קטע:מצודות על מלכים ב ט לו

מצודת דוד

"דבר ה' הוא" - ולא במקרה בא