קטע:מצודות על מלכים ב ט כח

מצודת דוד

"בקבורתו" - אשר כרה לו בחייו