קטע:מצודות על מלכים ב ט כב

מצודת דוד

"מה השלום" - מהו השלום הראוי, "עד" שיהא תשלום גמול "זנוני איזבל וגו'", וכאומר: "וכי ראוים אתם לשלום?!".