פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ט כ

מצודת דוד

"והמנהג" - הנני רואה הנהגת העם הבא הוא כמנהג יהוא אשר הנהגתו בשגעון מבלי סדר וישוב הדעת

"בן נמשי" - בן בנו של נמשי