פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ט ז

מצודת דוד

"בית אחאב" - זרעו ובני ביתו

"ונקמתי" - על ידיך