קטע:מצודות על מלכים ב טז ה

מצודת דוד

"ולא יכלו להלחם" - לא התגברו במלחמה על ירושלים

מצודת ציון

"ויצרו" - מלשון מצור