קטע:מצודות על מלכים ב טז ג

מצודת דוד

"העביר באש" - היא עבודת המולך שמעביר בנו בין שתי מדורות אש

מצודת ציון

"הוריש" - גירש