קטע:מצודות על מלכים ב טו טז

מצודת דוד

"בקע" - פתח בטני ההרות להוציא וולדותיהן

"מתרצה" - מעבר תרצה

"כי לא פתח" - על שלא פתח שר תפסח את שער העיר לבוא בה ולזה הכה את תפסח ואת גבוליה אשר מעבר תרצה