קטע:מצודות על מלכים ב טו ה

מצודת דוד

"על הבית" - היה ממונה על בית המלך להיות שופט משפט העם תחת המלך

"בבית החפשית" - רצה לומר עזב הנהגת המלכות והיה חפשי מזה העמל וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שהמלכות יחשב לעבדות לפי רוב העמל

"וינגע ה'" - ובדברי הימים (ב כו יח) נאמר שבא לו בזעפו עם הכהנים בעת בא להקטיר ומיחו בו