קטע:מצודות על מלכים ב ח כ

מצודת דוד

"וימליכו" - כי עד הנה היה עליהם נציב מלך מתחת יד מלכי יהודה